Náplň kurzů a seminářů

Každé dítě je jedinečné, a proto musíme ke každému přistupovat individuálně – obzvlášť k dětem trpícím vývojovým traumatem nebo poruchou citového pouta. Kurzy a semináře tu jsou od toho, aby Vás do této problematiky zasvětily a pomohly Vám najít správnou cestu k dítěti.  

Co je náplní kurzů?

Kurzy a semináře Vás seznámí se základními principy terapeutického rodičovství. Lektoři Vám předají cenné informace, jak vytvářet bezpečný vztah a citové pouto mezi Vámi a dítětem. Budete se bavit o příčinách, důsledcích a příznacích poruch attachmentu. Kromě přednášek je nedílnou součástí kurzů i praktická pomoc a podpora pěstounským rodinám, jak zvládat krizové situace. V průběhu kurzů si osvojíte, jak se sblížit s dítětem, jak účinně usměrňovat jeho problematické chování, zvládat a pochopit jeho emoce, jak mu pomáhat při naplňování jeho specifických potřeb, čeho se vyvarovat a jak podpořit bezpečný vztah s dítětem. K tomu Vám budou pomáhat názorné ukázky, cvičení, pracovní listy a nedílnou podstatou je i společná diskuze a sdílení vlastních zkušeností.  

Pro koho jsou kurzy určeny a jak probíhají?

Kurzy jsou především určeny pro pěstouny, jak dlouhodobé, tak i přechodné. Kurzy zpravidla probíhají v uzavřené skupině a je nutné se předem registrovat. Některé kurzy probíhají online, jiné prezenčně.

Co je cílem?

  • podpora a pomoc pěstounům
  • hlubší porozumění chování dítěte a jeho specifickým potřebám
  • vytváření bezpečného prostředí pro děti
  • rozvoj schopností rozpoznávat, reagovat a usměrňovat chování a emocionální potřeby dětí 

Zdroje:

Kurz terapeutického rodičovství Praha. Rodinná síť [online]. 2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://www.rodinnasit.cz/kalendar/kurz-terapeutickeho-rodicovstvi-praha/.

Terapeutické rodičovství - dlouhodobý kurz. Sdružení pěstounských rodin [online]. ©2023 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://www.pestouni.eu/index.php?zobraz=uvod&akce_id=879.

Terapeutické rodičovství. Náhradní rodinná péče Prevent: Služby pro osvojitele [online]. Strakonice ©2023 [cit. 2023-11-27]. Dostupné z: https://www.prevent99.cz/kurzy_nrp/terapeuticke-rodicovstvi-2/?fbclid=IwAR2Vg-jvxsI2Hc2BwpvZ6qDPTrbPH-uxUJtWG0KCo073MZg7rZYH7ZDRfgs.