Pěstounská péče

Chcete se stát pěstounem, ale nevíte jak na to? Následující informace Vám pomohou objasnit, co vše takové pěstounství obnáší.

V České republice máme několik forem náhradní rodinné péče. Jednou z nich je péče pěstounská, která je pro dítě lepší/příjemnější alternativou k ústavní péči. Definována je v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), ve kterém najdete mimo jiné i práva a povinnosti pěstounů. 

Pěstounská péče je určena dětem, o které se rodiče nedokáží postarat, a to z jakéhokoliv důvodu. Zákonnými zástupci mohou zůstat jejich biologičtí rodiče, kteří mají i vyživovací povinnost a rozhodují o podstatných záležitostech v životě dítěte (operace, vydání pasu). V běžných záležitostech (třídní schůzky, návštěva lékaře) doprovází dítě samotný pěstoun. Pro výběr pěstouna se upřednostňuje osoba blízká nebo příbuzná k dítěti. Následně se o výchovu a celkovou péči stará pěstoun, který je státem finančně podporován. 

Musíte ale pamatovat na to, že většina dětí v pěstounské péči má své biologické rodiče a pěstouni musí dovolit, aby se s nimi dítě mohlo stýkat. Výjimka platí pouze v případě, že soud stanoví jinak.

A jakým způsobem pěstounská péče vzniká a zaniká?

O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud a péče končí ve všech případech nejpozději zletilostí dítěte. Samozřejmě může být i zrušena, ale to jen na základě rozhodnutí soudu včetně jeho odůvodnění, a to na požádání pěstouna.

Děti jsou do péče svěřovány buď jedné samostatné osobě, nebo manželům. Rozhodující slovo o tom, komu bude dítě svěřeno do péče, má dítě samotné. Pokud si dítě nepřeje být svěřeno do péče konkrétní osobě, soud vybere někoho jiného.


Zdroje:

Formy náhradní rodinné péče. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, 1. února. 2023 [cit. 2023-11-7]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece/.

Formy náhradní rodinné péče: Jak vzniká a končí pěstounská péče? In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, 1. února. 2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece/.

Pěstounská péče. In: Adopce.com [online]. Praha ©2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://www.adopce.com/pestounska-pece/.

Pěstounská péče. In: Středisko náhradní rodinné péče (nahradnirodina.cz) [online]. Praha ©2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z:https://nahradnirodina.cz/o-nahradni-rodinne-peci/pestounska-pece/.