Terapie pískem

Také jste si hráli jako malí na pískovišti, ...? Aneb písek jako neplacený terapeut.

Terapie pískem neboli Sandtray je jednou z velice účinných metod psychoterapie. Tato metoda se může praktikovat u dětí již od raného věku, konkrétně od 3 let.

Je určena především pro osobní rozvoj dítěte, u starších jedinců ale může pomoci s poruchami učení a chování, s depresivními či úzkostnými poruchami nebo může být užitečným pomocníkem pro lidi s posttraumatickým syndromem.

Pro tento druh terapie se využívá písek. K písku se také přidávají různé figurky či jiné malé objekty (kde by měla být zastoupena zvířata, postavičky znázorňující lidi – klidně i různé pohádkové bytosti, strašidelné předměty i různé domečky).

Prostřednictvím těchto komponentů tvoří dítě či dospělý svůj jedinečný obraz, který je metaforou pro jeho psychické rozpoložení. Scény, které vytvoří v písku, mohou popisovat, čím si zrovna prochází, co právě cítí, kvůli čemu nemůže v noci spát, vztah dítěte s jeho rodiči, obvyklý den ve škole či v práci apod. Vše, co je vytvořeno na tomto improvizovaném "pískovišti", je čistě dílem dítěte.

A jak vlastně taková terapie probíhá?

Zjednodušeně lze říci, že je rozdělena na dvě části.

V první části je dítěti terapeutem sděleno, ať si hraje na pískovišti a vytvoří na něm nějaký obrázek nebo příběh. Více informací se dítěti neposkytuje a vše je ponecháno pouze na jeho fantazii. Při této fázi není do terapie nijak zasahováno, pouze jsou pozorovány jednotlivé kroky dítěte zpovzdálí a terapeut je mu případně nápomocný, pokud by nastal nějaký problém. Nezbytný je dostatek času pro vytvoření pískového obrazu. 

Po ujištění, že je dítě se svou prací spokojeno, přichází fáze druhá.

Ta spočívá v tom, že terapeut požádá malého umělce o to, aby povyprávěl příběh, který v písku vytvořil.

Pokud dělá dítěti potíže sdílet myšlenky a pocity, terapeut mu za pomoci otázek pomůže daný příběh vyjádřit. Otázky se mohou týkat například rozmístění figurek, ze kterého lze odvodit po rozhovoru s dítětem jeho mentální rozpoložení, vztah s jednotlivými členy rodiny a celkovou aktuální situaci a pocity, které doma zažívá.

Terapie s pískem by měla dítěti otevřít oči a pod vedením terapeuta by si mělo dítě začít všímat souvislostí mezi příběhem, který vytvořilo v písku a jeho vlastním životem. Změny, které provede ve svém imaginárním světě z písku, by se následně měly také projevit i v jeho osobním životě.

Výtvory je dobré fotografovat a postupem času s dítětem probrat změny, které se v průběhu času udály.  


Zdroje:

GARRETT, Marta. 100+ Ideas for Directed Sandtrays in Counseling. Journal of Education and Human Development [online]. 2015 [cit. 2023-10-29]. Dostupné z: https://doi.org/10.15640/jehd.v4n1a6.

CHRÁSŤANSKÁ, Markéta. Obrazy v písku. Psychologie.cz [online]. Praha, 2019 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://psychologie.cz/obrazy-v-pisku/.

Sandplay Therapy. Psychology Today [online]. Sussex Publishers, LLC, 2023 [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/sandplay-therapy.

VINTURELLA, Lucy a JAMES Richard. Sand play: a therapeutic medium with children [online]. United States: Department of Counseling Psychology, 1987. [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/42869241.