Poručnictví

Uvažujete nad tím stát se poručníkem, ale nevíte, co to obnáší? Dozvíte se to po přečtení následujících odstavců.

Poručenství je jedna z forem náhradní rodinné péče. Pokud jste soudem zvoleni jako poručníci, stávají se z Vás v podstatě náhradní rodiče dítěte (poručence). Máte stejná práva jako biologičtí rodiče dítěte, ale nemáte vyživovací povinnost. Pokud se jedná o osobní péči, budete od státu pravidelně dostávat finanční podporu stejně jako v pěstounské péči.

Poručník je dítěti přidělen soudem v případě, že nastanou určité situace, jako je například smrt rodičů dítěte, nebo ztráta jejich rodičovské odpovědnosti. Soud vždy volí toho člověka, kterého určili rodiče dítěte, případně někoho z příbuzných. Pokud Vás však soud zvolí a Vy s tím nebudete souhlasit, můžete funkci poručníka odmítnout. Poručníkem musí vždy být plně svéprávná osoba. 

Pokud se náhodou nepodaří dítěti jmenovat vhodného poručníka, soud do této funkce musí jmenovat orgán sociálně-právní ochrany dětí. Jsou zde ale také možnosti toho, jak pro Vás funkce poručníka může zaniknout. Rodiče dítěte mohou zpátky získat rodičovskou odpovědnost nebo soud může poručníka odvolat, případně ho zbavit funkce. Nenastanou-li uvedené situace, funkce poručníka pro Vás končí v den nabytí svéprávnosti dítěte.


Zdroje:

Formy náhradní rodinné péče. In: Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. ©2023, 1. února. 2023 [cit. 2023-11-7]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece/.

Poručenství. In: Středisko náhradní rodinné péče (nahradnirodina.cz) [online]. Praha ©2023 [cit. 2023-11-07]. Dostupné z: https://nahradnirodina.cz/o-nahradni-rodinne-peci/porucenstvi/.