Poradenství dětem

Pociťuješ doma nějaký problém a nevíš s kým si o tom promluvit?

Pokud v tvém případě komunikace s pěstouny vázne, a nechceš řešit konkrétní problém právě s nimi, můžeš oslovit i jiné osoby, kterým důvěřuješ. Může to být například sociální pracovník, který vás v rodině pravidelně navštěvuje. S tímto pracovníkem, který k vám domů bude jezdit jednou nebo dvakrát za měsíc, si můžeš popovídat a svěřit se mu s tím, co tě doma trápí. Ať už se děje cokoliv, můžeš mu kdykoliv zavolat nebo mu napsat, popřípadě se můžeš obrátit i na některou krizovou linku či policii.

I ty, jako každý z nás, máš svoje práva a povinnosti...

O tom, jaká máš práva si můžeš přečíst v Úmluvě o právech dítěte. Mezi tvá základní práva patří například právo na život, právo na ochranu před násilím nebo ponižováním, právo na svůj názor. Nezapomínej ale na to, že máš i povinnosti. Měl/a bys respektovat práva ostatních – jde o vzájemný respekt a ohleduplnost k ostatním. Povinnosti dodržuj i v rodině – poslouchej své rodiče/pěstouny. Povinnosti máš třeba i vůči škole. Máš sice právo se vzdělávat, ale měl/a by ses i pravidelně připravovat a přistupovat ke studiu zodpovědně. S přibývajícím věkem narůstají nejen tvá práva, ale i závazky a povinnosti.

Kontakty, na které se můžeš obrátit:

  • OSPOD - tel. 542 173 731
  • Linka bezpečí - tel. 116 111  
  • Linka Dětského krizového centra - tel. 241 484 149, 777 715 215 
  • Linka důvěry - tel. 608 902 410, 731 197 477


Zdroje:

Úmluva o právech dítěte a související dokumenty. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2016. ISBN 978-80-7421-120-1.

Všechno, co potřebuješ vědět o pěstounské péči. In: Služby určené pěstounským rodinám [online]. Brno, 2023. [cit. 2023-11-07] Dostupné z: https://www.sluzbypestounum.cz/pro-deti/?fbclid=IwAR3ER548%20e9sgWOnJvLNwRczJzH9hq13kEkJ5dEfN-cNIJe-0Kpb60NXhqE.