Přínosy terapeutického rodičovství

Koncept terapeutického rodičovství je vhodný pro kohokoliv.

Terapeutické rodičovství je zaměřené na jedince, kteří se potýkají s určitými problémy, a to například v oblasti výchovy svých dětí. Terapeutické rodičovství může být nápomocné v různých oblastech jako například ve zlepšení komunikace se svými dětmi nebo dalšími problémy, které mohou narušovat rodinnou pohodu. Tento koncept také dává prostor samotnému dítěti projevit své názory či potřeby. Nadále je zaměřený na podporu a rozvoj rodinných vztahů, emocionálního zdraví a dovedností potřebných k úspěšné výchově dětí a řešení výzev, které se v rodině vyskytují.

V terapeutickém rodičovství jde hlavně o správné pochopení příčin chování dítěte a správné pracování s nimi. Dítě, které si v životě prošlo špatnými zkušenostmi, je v životě mnohem citlivější a snáze ho něco rozhodí. Často se stává, že i na banální věci reaguje impulzivně a přehnaně. Dítěti, pro které jste náhradním rodičem, je důležité ukázat, jak adekvátně reagovat na různé životní situace. Dokažte mu, že ve Vás může mít oporu, kterou potřebuje.

Terapeutické rodičovství je zaměřené na podporu a rozvoj rodinných vztahů, emocionálního zdraví a dovedností potřebných k úspěšné výchově dětí a řešení výzev, které se v rodině vyskytují.

Přínos terapeutického rodičovství pro děti

Terapeutické rodičovství může pomoci dětem lépe zvládat stres způsobený životními událostmi, jako jsou rozvody, úmrtí v rodině nebo změny ve školním prostředí. Dalším přínosem je samotná komunikace. Děti se mohou naučit vyjadřovat své pocity a aktuální potřeby a nebát se něco sdělit. Tím pádem děti nabydou pocitu bezpečí a mohou lépe akceptovat pravidla pěstounů. Samotná terapie může pomoci k pochopení jejich silných stránek, což jim může pomoci při budování zdravého sebevědomí. 

Přínos terapeutického rodičovství pro pěstouny

Péče o děti, zejména ty s traumaty, může být náročná a stresující. Terapeutické rodičovství může pěstounům poskytnout nástroje k lepšímu zvládání stresu, vyhoření či jiných výzev spojených s péčí o děti. Samotná terapie může poskytnout vzdělání a dovednosti potřebné k péči o děti s různými emocionálními či zdravotními potřebami. Pěstouni se mohou naučit lepšímu porozumění dětským potřebám, a jak na ně adekvátně reagovat.


Zdroje:

Terapeutické rodičovství pomáhá náhradním rodičům i dětem, aby jim spolu bylo hezky. Dobrá rodina [online]. 2018 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://dobrarodina.cz/blog/terapeuticke-rodicovstvi-pomaha/. 

Terapeutické rodičovství v praxi. SOS dětské vesničky [online]. 2023 [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://www.sos-vesnicky.cz/app/uploads/2022/03/terapeuticke_rodicovstvi_sos_vesnicky.pdf.