Principy terapeutického rodičovství

Chcete být dobrým terapeutickým rodičem? Poskytnout dítěti bezpečné prostředí a pomalu s ním budovat citový vztah? Tak právě k tomu by Vám mohly pomoci následující principy.

Aby se dítě začalo vyrovnávat se změnou ve svém životě, je třeba mu poskytnout vřelý a bezpečný domov. Zároveň je třeba dbát na jeho hranice, abychom už tak těžkou situaci ještě nezhoršili. 

Kouzlo každodenních činností

Nejlepším způsobem, jak s dítětem navázat kontakt jsou obyčejné každodenní činnosti. Můžete společně například vařit a u toho se vzájemně poznávat, společně se smát a tím mu ukázat, že tu pro něj neustále jste.

Zdravá zvědavost

Důležité je i to, abyste byli zvědaví. Zajímejte se i o úplné drobnosti, jako jsou například domácí úkoly. Nabízejte mu podporu, rady nebo vysvětlení. Jeho úspěchy oceňte, ale nezapomínejte chválit i jeho snahu, vytrvalost, zájem nebo pozornost. Je možné, že dítě někdy udělá v něčem chybu, za to se na něj nezlobte, naopak mu vysvětlete, že chybu může udělat každý. Jak je všem známé, chybami se člověk učí.

Empatie

Jak pro Vás jako náhradního rodiče, tak i pro dítě je tato situace nová. Dítě je plné pocitů, ve kterých se občas nevyzná, proto je důležité, abyste zůstali vnímaví. K tomu, aby se dítě zklidnilo a získalo pocit jistoty, může být nápomocný nějaký jasně daný režim. Když budete vnímat všechny potřeby dítěte, budete se mu věnovat a naslouchat mu, tak společně překonáte všechny překážky, které vám vstoupí do cesty.

Respekt

Dítě bychom měli vnímat jako jedinečnou osobnost s vlastními potřebami, pocity a myšlenkami. Proto je třeba, abyste Vy, jako rodiče, respektovali tato hlediska a snažili se dítěti bez odsuzování porozumět.

Flexibilita

Terapeutický rodič by měl být flexibilní, aby dokázal rychle a správně reagovat na potřeby dítěte v různých životních situacích.

Úhel pohledu

Chování dětí je ovlivněno jejich vnímáním, prožíváním a pocity. Někdy se mohou chovat impulzivně, a tak jejich chování může mít i negativní dopad. Vy jako terapeutičtí rodiče byste se měli snažit porozumět jejich prožitkům a specifickému pohledu na svět. S jejich úhlem pohledu nebo i chováním nemusíte vždy souhlasit, je ale důležité, abyste se nad tím zamysleli a vzali v potaz veškeré faktory, které je v danou chvíli ovlivnily. Hledejte různé alternativy, jak se dá na daný problém nahlížet. Uvažujte o tom, co jste mohli při řešení opomenout. Když nastane nějaký problém, zapřemýšlejte nad tím, co se stalo, jak jste reagovali a proč nebo co byste udělali jinak.

Snažte se, abyste se v problémech netopili moc dlouho, to by totiž mohlo situaci naopak zhoršit. Nejlepší bude vyhnout se přesvědčení, že situace už bude pouze horší. Nezaměřujte se pouze na to, co je špatně. Rozvíjejte a posilujte to, co děti umí a co je baví. Jako příklad můžeme uvést rozvoj nějakého talentu či zájmu dětí. Pomoct soustředit se na něco jiného můžou i malé úspěchy každodenního života. Děti se totiž budou raději učit něco nového, než aby mluvily o problémech. Pro rozvoj hledejte takovou dovednost, která bude sloužit jako pevný základ pro jejich pokroky.

Myslete i na sebe

Nejen v rámci terapeutického rodičovství chcete být dítěti neustále oporou a někým na koho se může spolehnout. Nesmíte ale zapomínat, jak je to někdy náročné. Musíte proto myslet i na sebe a vyhradit si čas na odpočinek, který si zasloužíte. Možná si říkáte, zda to není sobecké, ale nemusíte se bát. Právě naopak, abyste zvládli náročnou výchovu, musíte někde najít sílu a nadhled. Můžeme říct, že při výchově dětí jste v podstatě jakýsi pracovní nástroj, který potřebuje pravidelnou péči, a tak si i Vy dopřejte po dlouhém dni zasloužený odpočinek.

Abyste co nejlépe zvládali výchovu dítěte, je třeba si vytvořit jakousi síť, která nejen Vám, ale i dítěti v určitých chvílích poskytne záchranu. Tato síť musí být pevná, aby unesla všechny trable a nepřetrhala se. Často ji tvoří Vaši nejbližší. Měli byste si ale dát pozor na to, abyste tyto vztahy nezanedbávali v důsledku toho, že velkou pozornost věnujete problémům dítěte. 

Další oporou jak pro Vás, tak pro dítě, mohou být různí odborníci. Rozvoj a život dítěte, ale i Vás jako dospělé osoby je čas od času zatížen stresem či konflikty. Právě v takovou chvíli je dobré obrátit se na odborníky. Ti poukazují na to, že není důležité, jakou techniku pracovník používá. Podstatné je, že se mu podaří navázat s jiným člověkem ten správný vztah, aby jeho práce byla efektivní. Jsou to právě psychologové a terapeuti, kteří jsou jedněmi z těch, co dítě a rodinu podpoří ve správném a zdravém rozvoji.


Zdroje:

Principy terapeutického rodičovství. ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám. [online]. 2020 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://isis-olomouc.cz/wp-content/uploads/Principy-terapeutick%C3%A9ho-rodi%C4%8Dovstv%C3%AD.pdf.

Terapeutické rodičovství v praxi. SOS dětské vesničky [online]. 2023 [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://www.sos-vesnicky.cz/app/uploads/2022/03/terapeuticke_rodicovstvi_sos_vesnicky.pdf.

ŽÁKOVSKÝ, Daniel. 10 kroků na cestě terapeutického rodičovství. Rodinná síť [online]. 2023 [cit. 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.rodinnasit.cz/vychova-a-pece/10-kroku-na-ceste-terapeutickeho-rodicovstvi/.