Theraplay

Co je to theraplay?

Theraplay je jeden z modelů terapie hrou, který se zabývá prohloubením citové vazby dítěte s náhradními rodiči či opatrovníky. Je zaměřena na podpoření empatie a prohloubení vztahu mezi dospělým a dítětem. Terapie není nijak věkově omezená a má jasně danou strukturu, kterou je řízena. Aktivity jsou většinou prováděny pod vedením terapeuta.

Typická doba trvání terapie je 18-26 týdnů, může se samozřejmě prodloužit, ale také zkrátit a používat dle potřeb rodiny. Výhodou je, že k činnostem spojeným s theraplay nepotřebujete hromadu věcí. Většinou všechny tyto potřeby najdete doma, a navíc nepotřebujete ani příliš mnoho prostoru, postačí klidně jedna menší místnost (co se týče pohybově náročnějších druhů aktivit, je samozřejmě lepší mít více prostoru, ale vše se dá případně přizpůsobit Vašim možnostem). 

A jak vlastně zjistíte, jak theraplay provádět?

Nejlepší je navštívit terapeuta. Lidé zabývající se výukou theraplay jsou velice milí a chápaví lidé, kteří se Vás budou snažit pochopit a pomoci, jak jen budou moct. Proto se skutečně nemáte čeho bát!

Při prvním setkání si terapeut s rodinou pouze přátelsky popovídá a zjistí, co by rádi zlepšili na jejich vztahu s dítětem a zhodnotí jejich celkové potřeby. Podle toho poté sestaví plán terapie, ve kterém jsou popsány všechny aktivity spojené s theraplay, které jsou ušity na míru tak, aby měly co nejlepší výsledky!

Terapeut může být také osobně přítomen při prvních krůčcích s theraplay. Vše krásně vysvětlí a bude pozorovat, jakým způsobem reagujete při činnostech spojených s terapií. Pokud by viděl, že je celý proces pro Vaši rodinu komplikovanější, pomůže jí dát vše do pořádku a krůček po krůčku bude pomáhat ke zlepšení celého procesu. Terapii s dítětem Vám může klidně i sám ukázat a Vy můžete jen pozorovat jakým způsobem byste mohli činnosti společně provádět.

Čím déle budete theraplay využívat, tím více se budou projevovat pozitivní výsledky a postupně se bude prohlubovat vztah mezi Vámi a dítětem. Po určité době také celý tento proces zhodnotíte společně s terapeutem a ohlédnete se na společné výsledky a zlepšení a také plány do budoucna. 

A jak vlastně taková terapie může vypadat?

Mezi aktivity theraplay můžeme zařadit například hru s šátkem a vatovým balónkem. Ta spočívá v tom, že dospělý i dítě drží oba z jedné strany šátek/šálu, na ten položí balónek a z vaty koordinovanými pohyby a foukáním se snaží si balónek vzájemně posílat tak, aby nespadl ze šátku.

Jako další můžeme zmínit například hru, kdy dítě napodobuje mimiku dospělého a poté oba hodnotí, jak moc si tyto obličeje byly podobné. Tato aktivita je většinou pro mladší děti velice zábavná a tvoří uvolněnou a radostnou atmosféru.

Mezi činnost zaměřenou naopak na pohybový aparát můžeme naopak zařadit tu, při které dítě leží na zádech a má nohy ve vzduchu. Rodiče pokládají na chodidla dítěte polštáře a společně pozorují a počítají, kolik takovýchto polštářů se na chodidla vejde, než tato polštářová věž spadne.

Terapeut zúčastněný při aktivitě pozoruje a poté koriguje, jak se dítě i rodič při vzájemných hrách k sobě chovají. Zda při tom zažívají pocit radosti, zda se respektují a jakým způsobem se mezi nimi vyvíjí interakce a celková komunikace a jak by případně mohl pomoci nasměrovat jejich rozhovor správným směrem, aby pomohl rozvíjet aspekty vzájemné vazby. 


Zdroje:

BOTH, Phyllis M. a JERNBERG, Ann M. Theraplay: Helping Parents and Children Build Better Relationships Through Attachment - Based Play. Great Britain: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 9780470281666. Dostupné z: https://www.google.cz/books/edition/Theraplay/cPnIAgAAQBAJ?hl=cs&gbpv=1&dq=theraplay&printsec=frontcover. 

TAYLOR, Amelia. Theraplay. North Tyneside Educational Psychology Service [online]. 2020 [cit. 2023-11-06]. Dostupné z: https://nteysis.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/Theraplay-activities.pdf.

Types of therapy behavioral health – Theraplay. Theraplatform [online]. ©2023 [cit. 2023-11-28]. Dostupné z: https://www.theraplatform.com/blog/842/theraplay.